Posts Tagged ‘Demokrati’

Nomineringar till Lätta priset

04 november 2010

Varje år delar Centrum för lättläst ut något som kallas för Det Lätta Priset till en person, organisation eller liknande som har gjort förtjänstfulla insatser för att öka begripligheten inom något område. I år är sju stycken nominerade, bl a Dogge Doggelito och Leif G W Persson. Priset delas ut senare i höst. För mer info om vilka de nominerade är och motiveringen till valet klicka här.

Annonser

Valet

21 september 2010

I söndags var det valdag i Sverige. I Sverige är det val vart fjärde år. På Valmyndighetens hemsida kan man läsa om valet.

Det finns information på lättläst svenska och på många olika språk. Det finns också informationsfilmer på: svenska. arabiska, engelska, farsi och turkiska.

Valmyndighetens hemsida har valresultatet har publicerats. Valresultatet uppdateras på hemsidan varje minut. Valresultatet är ännu inte helt färdigt. Alla röster har inte räknats. Att räkna alla röster från alla de tre valen (riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige) tar 10 dagar.

Fredagstipet – Så här styrs Sverige!

17 september 2010

På söndag är det val i Sverige. Man kan rösta i tre val: till riksdagen , till kommunfullmäktige och till landstingsfullmäktige. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Kommunfullmäktiges uppgift är att styra kommunen dvs Malmö Stad.  Landstingetsfullmäktige/Regionfullmäktige ansvarar bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken i Skåne. Läs mer om Regionfullmäktige på Region Skånes hemsida.

Den senaste tiden har de olika partierna marknadsfört sig genom tidningar, tv och via reklam. Om man vill veta mer om hur Sverige faktiskt styrs så kan man läsa på Riksdagens lättlästa hemsida och på Regeringens lättlästa hemsida. Information om riksdagen finns även på en mängd andra språk.

Startsida för www.riksdagen.se

Startsidan för www.regeringen.se