Posts Tagged ‘Fokusgruppen’

Fokusgruppen har haft möte.

22 oktober 2009

Idag hade vi ett Fokusgruppsmöte på Rosengårdsbiblioteket. Vi hade genomgång av vad IDA är och hur vi kan samarbeta. Vi uppmanar alla att komma igång med vår blogg! Tack för ett bra möte.

Hälsningar till Fokusgruppen från Charlotte, Mette och Ewa

Annonser